Đất bán

Bán lô đất MT đường An Thượng 19.

4.500.000.000 ₫
 • DT 60 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Bắc
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 21 hits

Bán lô đất MT đường An Thượng 34.

9.000.000.000 ₫
 • DT 85 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Bắc
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 22 hits

Bán lô đất MT đường An Thượng 34.

9.000.000.000 ₫
 • DT 85 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Bắc
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 24 hits

Bán lô đất MT đường 10m An Thượng 29.

8.000.000.000 ₫
 • DT 80 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Bắc
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường 10m
Chi tiết ... 22 hits

Bán lô đất MT đường Đỗ Bá.

46.000.000.000 ₫
 • DT 160 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 20 hits

Bán đất MT đường Châu Thị Vĩnh Tế. sát Đỗ Bá.

11.000.000.000 ₫
 • DT 115 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Tây
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 24 hits

Bán đất MT đường Phan Tứ.

36.400.000.000 ₫
 • DT 260 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Bắc
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 20 hits

Bán đất 2 MT đường 15m Ngô Thì Sĩ.

28.350.000.000 ₫
 • DT 162 m2
 • Ngày đăng 2019-1-2 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường 15m
Chi tiết ... 22 hits

Bán đất MT đường Hoàng Kế Viêm.

14.500.000.000 ₫
 • DT 109 m2
 • Ngày đăng 2019-1-2 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 25 hits

Bán đất MT đường Đỗ Bá.

25.000.000.000 ₫
 • DT 140 m2
 • Ngày đăng 2019-1-2 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 26 hits