Đất bán

Bán lô đất 2 MT đường An Cư 5 - Lê Bình.

20.677.000.000 ₫
 • DT 142.6 m2
 • Ngày đăng 2019-1-4 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Sơn Trà
 • Đường ---
Chi tiết ... 28 hits

Bán lô đất MT đường Nguyễn Đức An.

17.300.000.000 ₫
 • DT 200 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Sơn Trà
 • Đường ---
Chi tiết ... 25 hits

Bán lô đất MT đường Lê Văn Quý.

52.000.000.000 ₫
 • DT 383 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Sơn Trà
 • Đường ---
Chi tiết ... 27 hits

Bán lô đất MT đường Bà Huyện Thanh Quan.

32.500.000.000 ₫
 • DT 325 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 26 hits

Bán lô đất MT đường Bà Huyện Thanh Quan.

34.650.000.000 ₫
 • DT 315 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 27 hits

Bán lô đất 2 MT đường Bà Huyện Thanh Quan.

62.500.000.000 ₫
 • DT 500 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 27 hits

Bán lô đất MT đường Phan Tôn.

9.500.000.000 ₫
 • DT 105 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 28 hits

Bán lô đất MT đường Nguyễn Văn Thoại.

26.000.000.000 ₫
 • DT 100 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Sơn Trà
 • Đường ---
Chi tiết ... 26 hits

Bán lô đất 2 MT đường An Thượng 35 - An Thượng 29.

45.675.000.000 ₫
 • DT 315 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 24 hits

Bán lô đất MT đường Lê Quang Đạo.

19.500.000.000 ₫
 • DT 160 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 28 hits