Đất bán

Bán đất Nam Hòa Xuân. B2.147. Giá: 4,7 tỷ.

4.700.000.000 ₫
 • DT 105 m2
 • Ngày đăng 2018-11-17 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Cẩm lệ
 • Đường ---
Chi tiết ... 170 hits

Bán đất đường Cao Sơn 6. KDC Tân Trà, Khu B2.26 Lô xx. Giá: 3,6 tỷ.

3.600.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin VIP
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 199 hits

Bán đất đường Phan Đình Thông. KDC Tân Trà. Giá: 3,45 tỷ.

3.450.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin VIP
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 201 hits

Bán đất đường Phan Tòng. KDC Tân Trà. Khu B2.4 Lô x. Giá: 3,3 tỷ.

3.300.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin VIP
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 219 hits

Bán đất đường Lê Như Hổ. KDC Tân Trà, Khu B2.3 Lô xx. Giá: 3,1 tỷ.

3.100.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin VIP
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 233 hits

Bán đất đường Lê Như Hổ. KDC Tân Trà, Khu B2.3 Lô xx. Giá: 3,25 tỷ.

3.250.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin VIP
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 206 hits

Bán đất đường Lê Như Hổ. KDC Tân Trà, Khu B2.3 Lô xx. Giá: 3,1 tỷ.

3.100.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin VIP
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 231 hits

Bán đất đường Võ Văn Đồng. KDC Tân Trà. Khu B2.21 Lô xx. Giá: 3,25 tỷ.

3.250.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin VIP
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 213 hits

Bán đất đường Trần Văn Hai. KDC Tân Trà, Khu B2.12 Lô xx. Giá: 3,5 tỷ.

3.500.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 211 hits

Bán đất đường Tân Trà, KDC Tân Trà, Khu B2.9 Lô x. Giá: 4,8 tỷ.

4.800.000.000 ₫
 • Ngày đăng 2018-11-16 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 233 hits