Đất bán

Bán lô đất MT đường Phan Tôn.

9.500.000.000 ₫
 • DT 105 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 23 hits

Bán lô đất MT đường Nguyễn Văn Thoại.

26.000.000.000 ₫
 • DT 100 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Chưa xác định
 • Quận Sơn Trà
 • Đường ---
Chi tiết ... 22 hits

Bán lô đất 2 MT đường An Thượng 35 - An Thượng 29.

45.675.000.000 ₫
 • DT 315 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 20 hits

Bán lô đất MT đường Lê Quang Đạo.

19.500.000.000 ₫
 • DT 160 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 24 hits

Bán lô đất MT đường Lê Quang Đạo.

12.000.000.000 ₫
 • DT 85 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 23 hits

Bán lô đất MT đường Dương Thị Xuân Quý.

9.100.000.000 ₫
 • DT 108 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 21 hits

Bán lô đất MT đường An Thượng 36.

10.700.000.000 ₫
 • DT 81 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 21 hits

Bán lô đất MT đường An Thượng 33.

19.500.000.000 ₫
 • DT 160 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Đông
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 21 hits

Bán lô đất MT đường An Thượng 30.

25.000.000.000 ₫
 • DT 160 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 20 hits

Bán lô đất MT đường Đỗ Bá.

11.500.000.000 ₫
 • DT 70 m2
 • Ngày đăng 2019-1-3 18:31:33
 • Loại tin Tin thường
 • Hướng Nam
 • Quận Ngũ Hành Sơn
 • Đường ---
Chi tiết ... 21 hits