Hệ 5Asystem

Hệ 5A System là dòng các thiết bị thông minh smarthome dùng chung phần mềm duy nhất là 5A System, khi dùng cùng hệ này, tất cả các thiết bị sẽ được quản lý và điều khiển bằng 1 phần mềm duy nhất là 5A System, các thiết bị có thể tương tác và phối hợp làm việc cùng nhau theo các kịch bản được cài đặt.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị tất cả 3 kết quả